Koło Naukowe Public Relations

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45 p.2.19 oraz 3.07
20-612 Lublin

Kontakt:
Facebook
Instagram
TikTok

Opiekun merytoryczny:
dr Wojciech Maguś

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/172/2021