Koło Naukowe Szkół Doktorskich

Siedziba:
Centrum Języka i Kultury Polskiej
dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18 
20-038 Lublin

Kontakt:
kolodoktorantow@mail.umcs.pl
Facebook

Opiekun merytoryczny: 
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/177/2022