Studencki Zespół Badawczy przy Centrum Europejskim

Siedziba Organizacji: 
Centrum Europejskie UMCS
ul. Tomasza Zana 11
20-601 Lublin

Opiekun merytoryczny: 
dr Kinga Wernicka

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/162/2019