Studenckie Koło Dziennikarskie

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt: 
skd.umcs@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
prof. dr hab. Iwona Hofman

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/085/2013