Studenckie Koło Dziennikarskie

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin

Kontakt: 
skd.umcs@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr Ewelina Górka

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/085/2013

    Autor
    Anna Nieoczym