Publikacja treści w serwisie umcs.pl

Każda widniejąca w Rejestrze Organizacja ma założną podstronę, na której może zamieszczać treści na temat swojej działalności, bieżące dane kontaktowe czy galerię zdjęć ze zrealizowanych przedsięwzięć. Informacje te zostaną zamieszczone na stronie Organizacji Studenckich UMCS.

Aby zamieścić bądź zaktualizować te treści należy uzupełnić plik "formatka- treści na stronę www" (wzór w załączniku). W pliku tym określacie Państwo jakie treści mają być zamieszczone w serwisie. Jeżeli mają zostać opublikowane również jakieś dane osobowe (np. imię i nazwisko członka organizacji, jego numer telefonu, e-mail, zdjęcie) to dodatkowo należy wypełnić zał. nr 15- oświadczenie/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz ich publikację w serwisie umcs.pl

Uzupełniony plik "formatka- treści na stronę www" wystarczy przesłać mailowo do pracownika Biura Spraw Studenckich z prośbą o aktualizację treści na stonie www organizacji, natomiast zał. nr 15- oświadczenie/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz ich publikację w serwisie umcs.pl - musi zostać dostarczony do Biura w formie papierowej z podpisami osób wyrażających zgodę na publikację ich danych w seriwsie umcs.pl.

Dodatkowo do treści zamieszczonych na stronie można dodać galerię zdjęć oraz logo organizacji. 
Uwaga! Pliki ze zdjęciami proszę opisać w następujący sposób: „nazwa organizacji- nazwa wydarzenia bądź inny tytuł dla danego zdjęcia". Tylko w ten sposób opisane pliki będą publikowane w serwisie umcs.pl

Organizacje mają również możliwość zamieszczania treści dotyczących swojej działalności czy organizowanych wydarzeń/projektów na poszczególnych stronach wydziałowych UMCS. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z redaktorem strony wydziałowej.