Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS

Cele: 

 • Rozwijanie działalności członków w ramach studenckiego ruchu naukowego.
 • Działalność wydawnicza (monografie, publikacje pokonferencyjne, recenzowany ogólnopolski periodyk ,,Koło Historii)
 • Organizacja konferencji naukowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Udział w konferencjach naukowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Organizacja wydarzeń okolicznościowych (,,Dzień Historyka’’, gala ,,KNHS i UMCS – wspólna historia)

Najbardziej interesujące projekty realizowane przez Organizację

 • Lubelska Jesień Historyczna
  • październik 2012, październik 2013
  • Międzynarodowa konferencja naukowa skupiająca młodych badaczy z terenu całej Polski, ale też Ukrainy, Rosji  czy Czech
  • Obrady trwające trzy dni, podzielone na zmieniające się panele tematyczne
  • Imprezy kulturalne towarzyszące wydarzeniu (spotkania autorskie, wycieczki, bankiety)
  • Każde z wydań konferencji zakończone i podsumowane wydaniem recenzowanej publikacji pokonferencyjnej
 • Działalność wydawnicza: ,,Koło Historii’’
  • Periodyk naukowy – recenzowany, ogólnopolski, z dwujęzycznymi streszczeniami, profesjonalnie wydany.
  • Zawiera następujące działy: artykuły, recenzje, sprawozdania, edycje źródłowe.
  • Rozsyłany do odbiorców w Polsce i poza granicami kraju.
  • Do tej pory ukazało się 14 numerów naszej publikacji.
  • Od 2013 roku periodyk przechodzi istotne zmiany, które mają poprawić jego walory pod względem naukowym i edytorsko – redakcyjnym. Celem redakcji jest zamieszczenie ,,Koła Historii’’ na ministerialnej liście czasopism punktowanych.
  • Kolejne numery sukcesywnie poddawane są digitalizacji.
 • Konferencja ,,Sanacja – Reforma – Ulepszenie Prawa’’
  • Maj 2013
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa.
  • Współorganizowana ze Studenckim Kołem Naukowym Prawników UMCS
  • Celem konferencji było interdyscyplinarne spojrzenie badawcze na problem sanacji i reformy prawa na przestrzeni dziejów.
  • Wydarzenie skupiło nie tylko prawnicze i historyczne środowiska naukowe na UMCS, ale przyciągnęło też licznych referentów z całej Polski.
  • Najlepsze referaty wydane zostały w postaci tomu pokonferencyjnego.
 • Konferencja ,,Kuchnia na przestrzeni dziejów’’
  • Data realizacji: październik 2011
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa.
  • Opis projektuKonferencja współorganizowana z Kołem Naukowym Amatorów Antyku
  • Celem konferencji było interdyscyplinarne spojrzenie na dzieje kultury poprzez pryzmat zagadnień związanych z kwestiami kulinarnymi i żywieniowymi na przestrzeni dziejów.
  • Konferencji towarzyszyły liczne pokazy – choćby degustacje kuchni staropolskiej i rzymskiej.
  • Najlepsze referaty wydane zostały w postaci tomu pokonferencyjnego.

Siedziba Organizacji: 
Wydział Historii i Archeologii UMCS
Plac Marii Curie – Skłodowskiej 4a, pokój 331
20-031 Lublin

Kontakt:
knhs.umcs@gmail.com
kolo.historii.knhs@gmail.com


Facebook
Strona www

Opiekun: 
dr hab. Marek Sioma prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/042/2013

  Autor
  Marta Wolińska