Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych

Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęło działalność w dniu 11 stycznia 2016 roku na mocy decyzji Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celami SKNPP są rozpowszechnianie oraz rozwój wiedzy z zakresu tematyki wykonywania zawodów prawniczych i administracyjnych oraz poznawanie i rozwijanie praktycznych aspektów działalności zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości, świadczeniem usług prawniczych oraz obsługą administracyjną obywateli.

SKNPP w ramach swojej działalności współpracuje również z Fundacją Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”. W dniu 2 lutego 2017 r. pomiędzy SKNPP a Fundacją została podpisana Deklaracja współpracy, w której strony zobowiązały się do kształtowania oraz propagowania rzetelnej współpracy, co przejawia się we wspólnych – już zorganizowanych lub planowanych – inicjatywach.

Zrealizowane przedsięwzięcia:

 1. Konkurs wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego:
  - w roku akademickim 2017/2018 miała miejsce II edycja skierowanego do studentów II – IV roku na kierunku Prawo Konkursu, którego realizacja umożliwia zwrócenie uwagi na zróżnicowane aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego wśród szerszego grona odbiorców, w szczególności studentów prawa.
 2. Cykle warsztatów z pisania pism procesowych:
  - prowadzone przez prelegentów polegające rozwiązanie kazusów przygotowanych przez prowadzącego.  
 3. Wyjazdy studyjne:
  - w roku akademickim 2017/2018 do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
  - w roku akademickim 2016/2017 do Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji – Krajowej Radcy Radców Prawnych.

Siedziba SKNPP znajduje się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 pok. 622 20-031.

Kontakt:
e-mail: sknprofesjiprawniczych@gmail.com
Facebook

Opiekun:
 dr Monika Kępa 
Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/118/2016.