Koło Naukowe Prawa Pracy UMCS

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 pok.617
20-031 Lublin

Kontakt: 
knppumcslublin@gmail.com 

Opiekun merytoryczny: 
dr Renata Borek- Buchajczuk

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/129/2016