Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie

Cele:

 • popularyzacja archeologii wśród dzieci i młodzieży,
 • promowanie uczelni oraz IA UMCS,
 • współpraca z innymi instytutami archeologii w Polsce. 

Projekty:

 • Archeologia dzieciom i młodzieży:
  • podczas interaktywnych zajęć studenci przybliżają najmłodszym tajemnice przeszłości i rozbudzają ich wyobraźni,
  • dzieci mają okazję z bliska przyjrzeć się pradziejowym narzędziom i przedmiotom codziennego użytku,
  • zajęciom towarzyszą pokazy rozpalania ognia, strzelania z łuku, wykonywania podstawowych narzędzi krzemiennych oraz technik bojowych,
  • członkowie Koła prezentują dzieciom kulisy pracy archeologa oraz najbardziej pasjonujące znaleziska,
  • poprzez żywą lekcję historii dzieci poznają realia życia dalekich przodków,

 • Archeocup 2013 – organizowany corocznie przez różne uczelnie:
  • Archeocup to zawody piłki nożnej pomiędzy Instytutami Archeologii z całej Polski,
  • skupia obecnych wśród studentów archeologii miłośników sportu,
  • celem tego przedsięwzięcia jest integracja studentów, świetna zabawa i okazja do rywalizacji sportowej,

 • Warsztaty archeologiczne 2013:
  • warsztaty archeologiczne to wydarzenie międzyuczelniane organizowane każdego roku przez dwie uczelnie w Polsce,
  • w roku 2013 UMCS w Lublinie był organizatorem tego przedsięwzięcia wraz z archeologami z Uniwersytetu Warszawskiego,
  • celem warsztatów jest promowanie współpracy międzyuczelnianej w dziedzinie archeologii, a także nawiązanie porozumienia między kołami naukowymi oraz wzajemne zapoznanie się studentów z kadrą innych uniwersytetów,
  • szczególny nacisk położono na kontakt z materiałem archeologicznym, próbami rozpoznawania zabytków oraz ich klasyfikacją,

 • KNSA zajmuje się również organizacją wykładów oraz konferencji.

Siedziba Organizacji:
Wydział Historii i Archeologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A p. 016B
20-031 Lublin

Kontakt:
knsa@mail.umcs.pl
Facebook

Opiekun: 

dr Piotr Mączyński


Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/079/2013