Studenckie Koło Naukowe Chemików "Bioaktywni"

 

Cele:

 • poszerzanie wiedzy i zainteresowań chemiczno-biologicznych
 • zapoznawanie się z nowoczesnymi technikami produkcji, stosowaną aparaturą, a także pozyskiwaniem surowców kosmetycznych oraz farmaceutycznych
 • nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi
 • prezentacja efektów pracy koła naukowego na seminariach, wykładach oraz konferencjach naukowych
 • promowanie uczelni
 • popularyzacja kierunku studiów „chemia środków bioaktywnych i kosmetyków” wśród uczniów
 • współpraca z firmami o profilu kosmetyczno-chemicznym

Projekty:

 • Wycieczki do firm
 • Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab
 • Ogólnopolska Szkoła Chemii
 • Wykłady otwarte zaproszonych gości
 • Praktyki w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
 • Konferencja „All for Cosmetics” – Edukacja i nauka dla piękna, Pałac Chodkiewiczów, Warszawa
 • IX Międzyuczelniane Seminarium Naukowe: Poznawanie Wszechświata. „Sztuczne życie. Sztuczna inteligencja” w Kazimierzu Dolnym
 • Konferencja 1st BaltChem International Student Conference on Chemistry
 • Dni Chemika
 • Ogólnopolskie Warsztaty „DNA – encyklopedia życia” w Lublinie
 • „Wielki Zderzasz Hadronów”, WMFiI UMCS
 • Konferencja „Nauka i przemysł” WCh UMCS
 • Organizacja sympozjum „Horyzonty chemii” w Lublinie
 • Targi kosmetyczne „Uroda i estetyka” w Łodzi
 • Międzynarodowa konferencja HPCI w Warszawie
 • VIII Seminarium, pt. „Suplementy diety – możliwości stosowania w życiu człowieka” prowadzonym przez dr inż. Jacka Wilczaka, w Warszawie
 • Konferencja „Postępy w analizie chemicznej w aspekcie zastosowań farmaceutycznych i biomedycznych” w Lublinie
 • Współpraca z Zakładem Zjawisk Międzyfazowych UMCS i firmą Laboratorium Natura. Badanie wpływu pasteryzacji i dodatku konserwantu na stabilność suplementów diety.
 • Konferencja „Analiza ryzyka mikrobiologicznego w procesie produkcji wyrobów kosmetycznych” w Warszawie
 • Współpraca z Zakładem Zjawisk Międzyfazowych UMCS i firmą CERAMIKA OPOCZNO. Badanie kątów zwilżania powierzchni ceramicznych.
 • Udział w konferencji zorganizowanej przez Wydział Farmaceutyczny
 • z Oddziałem Analityki Medycznej w Lublinie oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej pt.:  „Analiza chemiczna – znaczenie w rozwoju przemysłu farmaceutycznego i technologii proekologicznych” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 • Drzwi Otwarte UMCS
 • Organizacja serii zajęć dotyczących nowoczesnej aparatury stosowanej
 • w przemyśle kosmetycznym i chemicznym we współpracy z Zakładem Zjawisk Międzyfazowych UMCS.
 • 54. Zjazd PTChem i SITPChem - produkcja kremu i sprzedaż książek o kosmetyczno - chemicznej.
 • Koło Naukowe „Bioaktywni" jako członek komisji organizacyjnej konkursu „Życie i Dzieło Marii Curie-Skłodowskiej”.
 • wykład pt. „Kosmetyka czyli chemia piękna, bioaktywny krem do rąk – zrób to sam” wygłoszony przez Annę Bochenek i Barbarę Wałczuk na kursie "Nauczanie nowego przedmiotu Przyroda w liceum" zorganizowanym przez EduEkspertPL Sp. z o.o.
 • Udział w konferencji popularno – naukowej organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie „Lek roślinny – przeszłość czy przyszłość”.
 • Udział w Międzyuczelnianym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Wojskową Akademię Wojskową w Warszawie.
 • Pomoc w organizacji warsztatów w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych podczas II Ogólnopolskiego Forum Młodych Chemików.
 • Udział w JCF Frühjahrssymposium w Berlinie.
 • Ogólnopolska Konferencja w Kazimierzu Dolnym.
 • Organizacja spotkania z przedstawicielami firmy Nicols.
 • Preparatyka kosmetyków w Zespole Szkół Technicznych w Puławach
 • Pomoc w organizacji matury z chemii

Siedziba Koła: 
Wydział Chemii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 2/010 
20-031 Lublin

Kontakt:
e-mail: sknbioaktywni@gmail.com
www: www.bioaktywni.umcs.lublin.pl 
Facebook
Instagram

Opiekun: 
Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
dr hab. Grzegorz Wójcik

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/035/2013