Studenckie Koło Naukowe Epigrafików UMCS "Exploratio"

Cele:

 • pogłębianie wiedzy historycznej członków Koła,
 • poszerzanie i propagowanie znajomości języka łacińskiego,
 • wdrażanie członków do samodzielnej pracy naukowej,
 • pomoc koleżeńska w trakcie studiów,
 • kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich,
 • działalność dla dobra Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Działania:

 • organizowanie regularnych zebrań,
 • inicjowanie i organizowanie sympozjów, spotkań o celach naukowych, wykładów,
 • opracowywanie referatów i artykułów,
 • współpraca z pracownikami naukowymi UMCS,
 • współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
 • współpraca z innymi kołami naukowymi w kraju i za granicą,
 • organizowanie obozów terenowych.

Projekty:

 • Obóz epigraficzny w Radomiu:
  • zebranie inskrypcji nagrobnych z najstarszych nagrobków na cmentarzu przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu - zebrano napisy z niemal 5000 nagrobków,
 • Obóz epigraficzny w Sandomierzu:
  • zebranie inskrypcji nagrobnych z najstarszych nagrobków na cmentarzu katedralnym w Sandomierzu,
 • Obóz epigraficzny w Kazimierzu Dolnym:
  • zebranie materiału epigraficznego z kościoła i klasztoru oo. Reformatów oraz cmentarza świętojańskiego w Kazimierzu Dolnym,
 • Obóz epigraficzny w Janowcu nad Wisłą
  • zebranie materiału epigraficznego z kościoła parafialnego oraz obiektach oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Janowcu.

Siedziba Organizacji:
Wydział Historii i Archeologii UMCS
Instytut Historii
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Kontakt:
E-mail: exploratio@umcs.pl 
Facebook

Opiekun:
dr hab. Paweł Madejski

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/024/2013