Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów

Cele:

 • propagowanie tematyki związanej z szeroko rozumianą etnolingwistyką i historią mówioną,
 • przygotowywanie członków SKNE do pracy naukowej i prowadzenia badań naukowych,
 • realizacja zadań badawczych poprzez organizowanie odczytów i studenckich sesji naukowych,
 • przygotowywanie i publikowanie własnych prac naukowych,
 • organizowanie obozów naukowych, utrzymywanie kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni (również zagranicznych),
 • współudział w pracach badawczych Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego, w tym m.in. w pracach zbierackich do Słownika stereotypów i symboli ludowych.

Projekty:

 • „Pieczywo obrzędowe na Lubelszczyźnie”:
  • projekt cykliczny, realizowany od 2010 r.,
  • obozy naukowo-badawcze w ramach projektu „Pieczywo obrzędowe na Lubelszczyźnie” są kontynuacją cyklu „Ratujmy historię” (Mielnik - maj 2010, maj 2011, listopad 2012, Wola Uhruska - październik 2011),
  • podczas obozów prowadzone są prace zbierackie dokumentujące zwyczaje, praktyki i wierzenia związane z wypiekiem pieczywa obrzędowego, 
  • w 2012 r. w ogólnopolskim konkursie dla najlepszych kół naukowych w Polsce („StRuNa 2012”) SKNE otrzymało za ten projekt wyróżnienie w kategorii „Projekt roku”.
 • Warsztaty wypiekania pieczywa obrzędowego:
  • projekt cykliczny, realizowany od 2010 r.,
  • zrealizowane warsztaty:
   - pieczenia korowaja – XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” (2010),
   - pieczenia bocianich łap – XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”(2011),
   - pieczenia szczodraków – XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” (2012),
   - pieczenia nowych latek – XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej (2013).
 • Konkurs Historii Mówionej:
  • projekt cykliczny, realizowany od 2010 r.,
  • zrealizowane edycje:
   - edycja I: Opowiem Ci swoją historię (2010),
   - edycja II: Przedmiot skrywa w sobie świat – człowiek czyni go opowiedzianym (2011),
   - edycja III: Spotkania – światy ukryte w słowie (2012),
   - edycja IV: Granice przeszłości (2013).

Siedziba Organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, p. 116
20-031 Lublin

Kontakt:
koloetno@gmail.com
Facebook
www.skne.umcs.lublin.pl

Telefon do siedziby:
tel: (81) 537 54 70
fax: (81) 537 51 90

Opiekundr hab. Joanna Szadura
Kurator: prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Kurator honorowy: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/017/2013