Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów

skne.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS zostało założone w 1994 roku i jest afiliowane przy Katedrze Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego (do niedawna przy Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego).

Cele:

 • rozwijanie i propagowanie tematyki związanej z szeroko rozumianą etnolingwistyką i folklorystyką;
 • przygotowywanie członków SKNE do pracy naukowej. Koło realizuje zadania badawcze poprzez organizowanie odczytów i studenckich sesji naukowych, przygotowywanie i publikowanie własnych prac naukowych, organizowanie obozów naukowych, utrzymywanie kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni (również zagranicznych). Wielu naszych członków podjęło dalsze kształcenie na poziomie studiów doktoranckich i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych;
 • współudział w pracach badawczych Katedry Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego, w tym m.in. w pracach zbierackich do Słownika stereotypów i symboli ludowych.

Projekty:

 • cykl konferencji naukowych „Gawędy o kulturach”, towarzyszących Festiwalowi „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” w Mielniku;
 • cykl konferencji naukowych „Mikołajki Folkowe” (we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Ludowej);
 • „Pieczywo obrzędowe na Lubelszczyźnie” (projekt obejmujący obozy naukowe, podczas których prowadzone są prace zbierackie dokumentujące zwyczaje, praktyki i wierzenia związane z wypiekiem pieczywa obrzędowego);
 • Konkurs Historii Mówionej (głównym celem konkursu jest popularyzacja historii mówionej jako metody badawczej i dowartościowanie osobistych doświadczeń ludzi uczestniczących w ważnych wydarzeniach historycznych w skali narodowej, regionalnej, lokalnej a także rodzinnej oraz pielęgnowanie sztuki narracji i kultury żywego słowa);
 • organizacja licznych czytelni „Żywych Książek” (m.in. podczas „Bacynalii”i „Mikołajek Folkowych” 
 • Minisłownik gwary mieszkańców Gminy Łomazy – kilkuetapowy projekt badawczy, finansowany z Grantu Samorządu Studentów UMCS, Grantu Władz Rektorskich, środków Dziekana Wydziału Humanistycznego oraz Stowarzyszenia TŁOKA;
 • „Warsztatowy rok obrzędowy” – warsztaty dotyczące obrzędowości bożonarodzeniowej, prowadzone dla uczniów szkół średnich;
 • realizacja podcastów „Młodzi niebanalnie o… Videocasty Pisma Folkowego” (współpraca z „Pismem Folkowym” i Chatką Żaka).

Publikacje:

Tomy pokonferencyjne:

 • Prace z etnolingwistyki i logopedii, red. Sebastian Wasiuta, Marta Wójcicka, Lublin: Wyd. UMCS 2005.
 • Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin: Polihymnia 2008.
 • Stereotypy w języku i w kulturze, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin: Polihymnia 2009.
 • Wieczór Trzech Króli. Szkice o kolędach i zwyczajach bożonarodzeniowych, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin: Polihymnia 2009.
 • Plotka i kłamstwo w języku i w kulturze, red. Monika Baran-Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin: Polihymnia 2010.
 • Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku, red. Joanna Szadura, Lublin: Polihymnia 2012.
 • Ciało i duch w języku i w kulturze, red. Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin: Wyd. UMCS 2012.
 • Tekst – kontekst- intertekst, red. Olga Kielak, Anna Kowalska, Joanna Szadura, Lublin: Polihymnia 2013.

Seria „Gawędy o kulturach”:

Seria „Etnobiblioteka”:

 • Etnobiblioteka I: Kultura – tradycja – kontynuacja, red. Joanna Szadura, Damian Gocół, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2018.

Siedziba:
Wydział Filologiczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, pok. 222
20-031 Lublin

Kontakt:
skne.umcs.lublin.pl
Fanpage FB
skne@mail.umcs.pl 

Zarząd koła w roku 2021/2022 tworzą:
Przewodnicząca SKNE: Małgorzata Adamczyk
Zastępca przewodniczącej SKNE: Anna Kurkiewicz
Specjalistka ds. mediów: Weronika Bodak

Kurator honorowy: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
Kurator: prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Opiekun naukowy: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (joanna.szadura@mail.umcs.pl)

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/017/2013