Koło Naukowe Prawa Ochrony Zwierząt UMCS

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami

Kontakt: 
sknpozumcs@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw.

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/117/2016