Koło Naukowe Prawa Ochrony Zwierząt UMCS

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami
Pl. Mari Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin

Kontakt: 
sknpozumcs@gmail.com 
https://pl-pl.facebook.com/knpoz.umcs/

Opiekun merytoryczny:
dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw.

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/117/2016