Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4/05
20-031 Lublin

Kontakt:
kreatyvniumcs@gmail.com
Facebook

Opiekun:
dr Dorota Tymura

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/110/2015