Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni

Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni  powstało w maju  2015 roku z inicjatywy studentów kierunku Kreatywność społeczna jako odpowiedź na potrzeby rozwijania kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego.

Cele Koła:
a) rozwijanie zainteresowań naukowych oraz  poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu szeroko pojętej kreatywności;
b)  pomoc w kształceniu oraz rozwój form samokształcenia studentów;
c)  promowanie Wydziału Filozofii i Socjologii oraz kierunku Kreatywność społeczna;
d) organizacja wyjazdów i spotkań naukowych.

W ramach swojej działalności organizujemy wiele imprez, spośród których najbardziej rozpoznawalny jest Dzień Kreatywności. Wydarzenie to staramy się organizować corocznie, zarówno w edycji wiosennej i zimowej. Wśród innych wydarzeń organizowanych przez Koło KreaTyVni należy również wymienić nasz coroczny udział w Festiwalu Nauki wraz z bogatym programem warsztatów oraz różnorodnymi grami i zabawami w ramach Pikniku Naukowego. Dzięki pozyskiwanym grantom zorganizowaliśmy cykle spotkań ze znanymi osobami świata kultury, które miały na celu zainspirować uczestników do myślenia przyszłościowego oraz do kreatywnego działania, jak i wieczorki artystyczne dla studentów naszego Uniwersytetu, promujące ich talenty (m. in.: „P3rsp3k7ywa”, „Podwieczorek u babci Jadzi – spotkanie z kreatywnością”). Chętnie podejmujemy się również charytatywnej działalności, organizując kiermasze książek czy też tworząc kartki i ozdoby świąteczne.

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4/05
20-031 Lublin

Kontakt:
kreatyvniumcs@gmail.com
Facebook

Opiekun:
dr Dorota Tymura

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/110/2015