Naukowe Koło Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej "Sięgam poMoc"

Siedziba Organizacji: 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Głęboka 43 pok. 3.39
20-612 Lublin

Kontakt:
kolonaukowepedagogowspec@gmail.com 

Opiekunowie merytoryczni:
dr Anna Prokopiak
dr Małgorzata Brodacka

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/090/2013

    Autor
    Anna Nieoczym