Studenckie Koło Naukowe Matematyków "Akademia Platońska"

Siedziba Organizacji: 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 1, pok. 160
20-031 Lublin

Kontakt:
Facebook

Opiekun:
dr Eliza Jackowska-Boryc

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/015/2013