Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica UMCS

  

Cele Koła:

 • propagowanie wiedzy z zakresu prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego i praw pacjenta;
 • zwiększanie świadomości środowiska medycznego i pacjentów w zakresie prawa;
 • wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym;
 • działanie na rzecz promowania Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Katedry Postępowania Administracyjnego;
 • aktywizacja środowiska akademickiego.

Dotychczasowa działalność Koła:

1. Ogólnopolskie Konferencje Naukowe

 • II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Światowy Dzień Zdrowia: aspekty medyczne - uregulowania prawne” 11.04.2019 r. wspólnie z SKN Prawa Międzynarodowego UMCS
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego” 31.05.2019 r. wspólnie z IFMSA
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Rola zawodów prawniczych w medycynie” 24.01.2020 r. wspólnie z RWSS WPiA
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego: psychologia i psychiatria” 25-26.09.2020 r. wspólnie z IFMSA

2. Lokalne Konferencje Naukowe

 • LKN “Mam prawo do…! Regulacje prawne i orzecznictwo dotyczące praw pacjenta” 14.06.2019 r.
 • LKN “Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne” 8.11.2019 r.
 • LKN “Prywatna opieka medyczna, a świadczenie medyczne w ramach NFZ” 6.12.2019 r.
 • LKN “Kontrowersje w medycynie- regulacje prawne, orzecznictwo, aspekty medyczne” 15.01.2020 r.
 • LKN “Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na prawo i medycynę” 30.09.2020 r. wspólnie z IFMSA

3. Pozostałe aktywności

1) Cykl warsztatów dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tematy:
a) Korupcja, dowód wdzięczności, problematyka nagrywania wizyt – 13.05.2019 r.
b) Błąd medyczny - jak mu zapobiec? Odpowiedzialność prawna w zawodzie lekarza - 27.11.2019 r.
c) Umowa o pracę vs kontrakt; ubezpieczenie OC; Samorząd zawodowy i związki -8.01.2020 r.
2) Zbiórka krwi z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie - 20.05.2019r.
3) Cykl warsztatów dla studentów WPiA UMCS:
a) Certyfikowane szkolenie z udzielania pierwszej pomocy organizowane przy współpracy z Kołem Naukowym Zakładu Ratownictwa Medycznego UM w Lublinie – 27.05.2019 r.
b) Seminarium antynikotynowe „Addiction peer education. Uzależnienia i substancje uzależniające. Mity i fakty!” organizowane przy współpracy z lubelskim oddziałem IFMSA-Poland – 30.05.2019 r.
4) Akcja profilaktyczna dla studentów WPiA UMCS organizowana przy współpracy z lubelskim oddziałem IFMSA-Poland (Główny cel - popularyzacja zdrowego stylu życia. Studenci kierunków medycznych wykonywali podstawowe badania, np. pomiary ciśnienia, obliczanie BMI. Dodatkowo, specjaliści przeprowadzali podstawowe badania okulistyczne. Akcja miała charakter bezpłatny) - 30.05.2019 r.
5) Debaty dla członków Koła:
a) Eutanazja – zabójstwo człowieka czy sposób na uśmierzenie bólu? – 25.04.2019 r.
b) Aborcja –  bezwzględny zakaz czy całkowita liberalizacja? - 23.05.2019 r.
c) Uruchomienie Forum Dyskusyjnego zrzeszającego ponad 140 członków. Wciąż aktywne, systematycznie pojawiają się posty inicjujące dyskusję. 
6) Zbiórka zabawek dla dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie - 6.12.2019 r.
7)Seria quizów dla członków Koła - kwiecień 2020 r.
8) Prowadzenie tematycznego konta na Instagramie: @lexmedicaumcs, gdzie publikowane są informacje z zakresu prawa medycznego. Zachęcamy do śledzenia naszego hasztagu #lexmedicaumcs.

Plany na semestr zimowy 2020/2021

 • Organizacja wykładów eksperckich w formie zdalnej (m.in. z zakresu bioetyki);
 • Organizacja Lokalnej Konferencji Naukowej;
 • Relacje z sytuacji pandemicznej w Polsce wraz z artykułami dot. bieżących zmian prawnych, które będą miały wpływ na prawo medyczne oraz prawo ochrony zdrowia;
 • Prowadzenie serii tematycznych na Instagramie;
 • Debaty na Forum Dyskusyjnym;
 • Warsztaty dla członków Koła.

Do Koła można dołączyć kontaktując się z Zarządem SKNPM Lex Medica.

Kontakt z Kołem jest możliwy poprzez platformy:

Skład Zarządu SKNPM Lex Medica:

Prezes - Julia Banasik 
Wiceprezes - Martyna Kozik
Wiceprezes - Piotr Bandyra
Skarbnik - Wiktoria Woźniak
Sekretarz - Konrad Wainberger


Opiekunem SKNPM Lex Medica jest dr Maciej Podleśny z Katedry Postępowania Administracyjnego.

Siedziba:
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Koło jest wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/127/2016.