Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX

 Cele:

 • Promocja Instytutu Filologii Polskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Integrowanie społeczności akademickiej, zwłaszcza tworzenie poczucia wspólnoty i atmosfery koleżeńskiej wśród studentów Wydziału Humanistycznego oraz pogłębianie ich więzi z Uniwersytetem,
 • Popularyzacja kultury i literatury wieku XIX w środowiskach akademickich i pozaakademickich,
 • Podnoszenie poziomu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego XIX wieku w kontekście kultury polskiej i europejskiej,
 • Budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła oraz przygotowanie do prowadzenia działalności badawczej i edukacyjnej.

Wpływ na rozwój i promocję uczelni:

 • Promowanie w środowisku akademickim i pozaakademickim nauk humanistycznych,
 • Organizowanie konkursów dla partnerskich szkół. Konkursy mają popularyzować wśród młodzieży literaturę i kulturę wieku XIX,
 • Dążenie do tworzenia (przykładowo na stronie internetowej Koła)  publikacji członków koła, publikowania nagrań popularyzujących literaturę i kulturę wieku XIX,
 • Współpraca ze szkołami oraz z innymi instytucjami publicznymi realizującymi zadania edukacyjno-kulturowe,
 • Aranżowanie otwartych spotkań popularyzatorskich,
 • Prowadzenie strony internetowej (w serwisie facebook i na własnym serwerze) poświęconej działalności Koła.

Siedziba Organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Plan Marii Curie- Skłodowskiej 4A (s.230)
20-031 Lublin

Skontaktuj się z nami:
Fanpage FB
Grupa na FB
e-mail: milosnicy_xix_wiecznosci@wp.pl 
Strona WWW

Opiekun naukowy:
dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak

e- mail: flis-czerniak@poczta.umcs.lublin.pl 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/122/2016