Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX

 

 

 

Cele Koła:

- popularyzacja kultury i literatury wieku XIX w środowiskach akademickich i pozaakademickich; 

- budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła oraz przygotowanie do prowadzenia działalności badawczej i edukacyjnej;

- integrowanie społeczności akademickiej, zwłaszcza tworzenie poczucia wspólnoty i atmosfery koleżeńskiej wśród studentów Wydziału Filologicznego oraz pogłębianie ich więzi z Uniwersytetem;

- podnoszenie poziomu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego XIX wieku  w kontekście kultury polskiej i europejskiej;

- promocja Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydziału Filologicznego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Projekty realizowane przez Koło:

  - Maria Skłodowska-Curie – kobietą XIX wieku (marzec – październik 2019) – projekt edukacyjno-promocyjny, realizowany w roku obchodów 75-lecia UMCS, powstały we współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Konkursy kierowane do młodzieży szkół średnich:

- Wielki test o Bolesławie Prusie (21 kwietnia 2017) współorganizowany z Kołem Młodych Dydaktyków.

- Wielki test o Adamie Mickiewiczu (23 marca 2018) współorganizowany z Kołem Młodych Dydaktyków.

- Wielkie test o Juliuszu Słowackim (9 stycznia 2020)

- Wielki test o Cyprianie Kamilu Norwidzie (3 grudnia 2022) współorganizowany z Kołem Młodych Dydaktyków.

 

Udział w pracach jury konkursów literacko-artystycznych dedykowanych młodzieży szkół ponadpodstawowych:

 

- „Przerabianie Sienkiewicza” (2016) – wyłonienie laureatów Nagrody Studentów IFP.

- „Inny Herbert” (2018) – wyłonienie we współpracy z członkami Koła Polonistów laureatów Nagrody Studentów IFP w dwóch kategoriach: literackiej oraz plastycznej.

Współorganizowane spotkania i panele dyskusyjne:

- „Lalka” i inne. W 170. rocznicę urodzin Bolesława Prusa (9 czerwca 2017)

- Bliżej Mickiewicza. W 220. rocznicę urodzin poety (8 czerwca 2018)

- „Norwid – świata Obywatel” (10 grudnia 2021)

 

Konferencje naukowe:

 

- „Nauczyciel – mistrz, celebryta czy sybaryta? Rozważania humanistów 1” (25 czerwca 2019) ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa współorganizowana z Kołem Młodych Dydaktyków.

- „Choroba - Patologia - Dysfunkcja. Rozważania Humanistów 2” (21 maja 2021) – ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa współorganizowana z Kołem Młodych Dydaktyków.

- „Epidemie – Zarazy – Plagi. Rozważania Humanistów 3” (13 maja 2022) – ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa współorganizowana z z Kołem Młodych Dydaktyków.

 

Siedziba Koła

 Katedra Historii Literatury Polskiej

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Wydział Filologiczny UMCS
Plan Marii Curie- Skłodowskiej 4 (pok. 132 SH)
20-031 Lublin

 

Skontaktuj się z nami

Fanpage FB
Grupa na FB
e-mail: milosnicyXIX@mail.umcs.pl

Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy Opiekuna

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS

e-mail: elzbieta.flis-czerniak@mail.umcs.pl

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/122/2016