Studenckie Koło Naukowe Rusycystów

Cele Organizacji:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy filologicznej, zwłaszcza z zakresu języka, kultury i literatury rosyjskiej.
 • popularyzacja wiedzy filologicznej podczas studenckich konferencji i sesji naukowych, warsztatów dla szkół oraz projektów kulturalno-naukowych;
 • rozwijanie zdolności oraz talentów artystycznych i organizacyjnych członków Koła;
 • nabywanie i rozwijanie kompetencji cenionych na rynku pracy;
 • aktywizacja studentów i angażowanie ich w działania na rzecz promocji kierunku rusycystyka, Wydziału Filologicznego i Uczelni;
 • integracja studentów Koła ze studentami zagranicznymi uczącymi się na Wydziale Filologicznym;
 • integracja środowiska akademickiego i szkolnego poprzez realizację wspólnych projektów edukacyjnych;
 • współpraca z absolwentami filologii rosyjskiej/rusycystyki UMCS, instytucjami samorządowymi i oświatowymi w ramach wspólnych projektów;
 • współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi działającymi na Uczelni oraz w innych ośrodkach akademickich.

Projekty:

 • Udział SKNR w I Ogólnopolskim Forum Szkół Partnerskich UMCS, 6 czerwca 2023 r.
 • Udział SKNR w Wielkiej Grze Terenowej, Stacja Wydziału Filologicznego UMCS, 1 czerwca 2023 r., Wola Uhruska, zob. „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 8/301 Sierpień, s. 80-81

 • Filmik promocyjny z wyjazdu do Woli Uhruskiej, czerwiec 2023 r., [link do filmiku]

 • Wyjazd promocyjny do I LO im. ONZ  w Biłgoraju, warsztaty językowo-kulturowe SKNR, 21 kwietnia 2023 r., zob.„Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 7/300 Czerwiec, s. 81

 • Spotkanie z uczniami i nauczycielami z Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu, 27 marca 2023 r., Wydział Filologiczny UMCS, zob. „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 5/298 Kwiecień 2023, s. 80

 • Udział SKNR w filmiku promocyjnym Wydziału Filologicznego, Tik Tok UMCS, 27 marca 2023 r.

 • Udział SKNR w Drzwiach Otwartych Wydziału Filologicznego, warsztaty językowo-kulturowe SKNR, 24 marca 2022 r.

 • III edycja akcji charytatywnej „Pomóż psiakom i kociakom,  5–6 XII 2022 r.,  Wydział Filologiczny UMCS, [TUTAJ]; [TUTAJ]

 • Udział SKNR w Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne neoFilologie w teorii i praktyce”, 19 listopada 2023 r., Wydział Filologiczny UMCS, zob. „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 11/293 (grudzień), s. 70.

 • Spotkanie z uczniami i nauczycielami z II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, wycieczka po miasteczku akademickim UMCS, 15 listopada 2022 r.

Struktura organizacji:

 • Sekcja naukowa;
 • Sekcja artystyczna;
 • Sekcja dydaktyczna;
 • Sekcja organizacyjna.

Siedziba organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4a, gab. 435
20-031 Lublin
                                      
Kontakt:
knsrus@mail.umcs.pl
Facebook

Opiekun Koła:
dr hab. Ewa Białek, prof. UMCS
Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/020/2013