Studenckie Koło Naukowe Informatyki

Studenckie Koło Naukowe Informatyki jest organizacją studencką istniejącą przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zrzeszającą studentów i doktorantów Uczelni. Koło zostało założone na przełomie 1968/69 r. przy Zakładzie Metod Numerycznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Głównymi celami Koła są rozwijanie i pogłębianie zainteresowań informatycznych i naukowych studentów oraz działanie na rzecz ich rozwoju osobistego, naukowego i zawodowego. Koło realizuje je poprzez swoją różnorodną działalność, do której zaliczają się działania takie jak:

  • organizowanie konferencji i wydarzeń (UMCS IT Academic Day, Lublin Startup Festival, hackathony programistyczne),
  • prowadzenie zajęć naukowych i warsztatów dla studentów oraz uczniów szkół,
  • współpracę z lubelskimi firmami informatycznymi,
  • wspieranie studentów w ich projektach i działaniach.

Siedziba Organizacji:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Instytut Informatyki
ul. Akademicka 9 pok. 327 (III piętro)
20-033 Lublin

Kontakt:
kontakt@skni.umcs.pl
strona WWW
Facebook

Opiekun:
mgr Bartłomiej Kotyra

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/072/2013

    Autor
    Anna Nieoczym