Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych

Cele Koła:

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
 • edukacja i pomoc młodemu pokoleniu w sformułowaniu własnych poglądów;
 • integracja studentów zainteresowanych tematyką  Doktryn Politycznych i Prawnych;
 • rozwijanie zainteresowań naukowych studentów;
 • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
 • promowanie Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • promowanie Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych;
 • przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych i badawczych;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła;
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;
 • pozyskiwanie osób młodych, pełnych pasji i zaangażowania oraz odwagi do obcowania z ludźmi;
 • zdobywanie naukowego doświadczenia i przekazywanie go dalej.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
 • organizowanie cyklicznych debat na tematy stanowiące przedmiot zainteresowania działalności Koła w odniesieniu do
 • aktualnej sytuacji politycznej i prawnej;
 • prowadzenie badań naukowych; 
 • przygotowywanie referatów i dyskusji;
 • prowadzenie dobrze prosperującego i systematycznie aktualizowanego serwisu informacyjnego w postaci konta na portalu
 • społecznościowym;
 • spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach;
 • przygotowywanie członków koła do działalności naukowej i badawczej.

Siedziba Koła:
Wydział Prawa i Administracji UMCS 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin

Kontakt:
Facebook
e-mail: kndpipumcs@gmail.com

Opiekun Koła:
dr Paweł Lesiński

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/112/2015