Grant Samorządu Studentów

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS.
 2. Ogłaszany jest dla organizacji studenckich średnio 2 razy w roku akademickim. Termin ogłoszenia konkursu przeważnie przypada na początek danego semestru.
 3. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie ciekawych projektów/wydarzeń/badań naukowych.
 4. Z Konkursu Grantowego Samorządu Studentów nie jest dofinansowywany: catering, wyjazd zagraniczny czy projekty/wydarzenia realizowane w następnym semestrze.
 5. Konkurs ogłaszany jest w aktualnościach serwisu umcs.pl, na grupie FB Organizacje Uczelniane UMCS, ale też przesyłany pocztą elektroniczną do wszystkich zarejestrowanych organizacji.
 6. Miejsce składania wniosków: Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS, DS. Femina- Sala Klubowa, ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin
 7. Numery MPK i ZFIN Konkursu Grantowego Samorządu Studentów (w roku kalendarzowym 2021):
  MPK: 502161060421
  ZFIN: 00000210
 8. Dysponentem środków w Konkursie Grantowym Samorządu Studentów jest Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska 
 9. Strona www Organizatora.
 10. Instrukcja dotycząca realizacji zamówień (dostaw/usług) z grantu.
 11. Sprawozdania z otrzymanych środków.

Załączniki