Grant Samorządu Studentów

  1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS.
  2. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie ciekawych projektów/wydarzeń/badań naukowych lub dofinansowanie na sprzęt.
  3. Z Konkursu Grantowego Samorządu Studentów nie jest dofinansowywany: wyjazd zagraniczny czy projekty/wydarzenia realizowane w następnym roku kalendarzowym niż rok ogłoszenia konkursu.
  4. Konkurs ogłaszany jest na stronach internetowych Uniwersytetu oraz w zakładce ZUSS.
  5. Miejsce składania wniosków: Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS, DS. Femina- Sala Klubowa, ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin.
  6. Dysponentem środków w Konkursie Grantowym Samorządu Studentów jest Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska 
  7. Numery MPK: 502161060400 ZFIN: 00000210 Grantu Samorządu Studentów UMCS
  8. Strona www Organizatora.
  9. Instrukcja dotycząca realizacji zamówień (dostaw/usług) z grantu.
  10. Sprawozdania z otrzymanych środków.