Grant Samorządu Studentów

  1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS.
  2. Ogłaszany jest dla organizacji studenckich średnio 2 razy w roku akademickim. Termin ogłoszenia konkursu przeważnie przypada na początek danego semestru.
  3. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie ciekawych projektów/wydarzeń/badań naukowych.
  4. Z Konkursu Grantowego Samorządu Studentów nie jest dofinansowywany: catering, wyjazd zagraniczny czy projekty/wydarzenia realizowane w następnym semestrze.
  5. Konkurs ogłaszany jest w aktualnościach serwisu umcs.pl, na grupie FB Organizacje Uczelniane UMCS, ale też przesyłany pocztą elektroniczną do wszystkich zarejestrowanych organizacji.
  6. Miejsce składania wniosków: Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS, DS. Femina- Sala Klubowa, ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin
  7. Dysponentem środków w Konkursie Grantowym Samorządu Studentów jest Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska 
  8. Strona www Organizatora.
  9. Instrukcja dotycząca realizacji zamówień (dostaw/usług) z grantu.
  10. Sprawozdania z otrzymanych środków.

Załączniki