Studenckie Koło Naukowe Chemików "Sherlock"

W Studenckim Kole Naukowym Chemików "Sherlock" zrzeszamy głównie studentów Chemii kryminalistycznej, ale w naszym środowisku każdy pasjonat chemii i nauk kryminalistycznych znajdzie coś dla siebie.

Dajemy członkom możliwości rozwoju w różnych kierunkach przez uczestnictwo w wybranych sekcjach koła o odrębnych celach i obowiązkach. Stawiamy na zaangażowanie wszystkich członków, zarówno wewnątrz poszczególnych sekcji, jak i na cyklicznych spotkaniach całego Koła, będących miejscem do wymiany doświadczeń, pomysłów oraz wiedzy. Członkowie naszego Koła mają możliwości realizacji poprzez organizację projektów naukowych, konferencji, festiwali chemicznych, czy spotkań z osobami z sektora chemii oraz kryminalistyki, jak i przez organizację i prowadzenie wykładów tematycznych. 

Cele:

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu chemii i kryminalistyki,
 • Zawiązywanie kontaktów z osobami działającymi w sektorze chemicznym oraz w placówkach kryminalistycznych,
 • Popularyzacja chemii i kryminalistyki wśród uczniów i studentów,
 • Wdrażanie do pracy w dziedzinie nauk kryminalistycznych,
 • Współpraca z innymi organizacjami studenckimi,
 • Promocja Uczelni

Koło realizuje cele poprzez:

 • Organizację wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych oraz osoby z placówek kryminalistycznych, jak również przez samych członków Koła
 • Organizacja zajęć z zakresu daktyloskopii na WPiA UMCS,
 • Organizacje pokazów i warsztatów chemicznych dla szkół i przedszkoli,
 • Aktywne prowadzenie mediów społecznościowych,
 • Organizacje festiwali i projektów naukowych, jak cieszący się popularnością "CSI, czyli kryminalne zagadki UMCS",
 • Organizacja seminariów naukowych, warsztatów i konferencji,
 • Udział w Drzwiach Otwartych UMCS i innych wydarzeniach promujących społeczność akademicką,
 • Organizacja korepetycji dla maturzystów. 

Siedziba Koła:
Wydział Chemii UMCS
budynek „Chemia Organiczna”, pokój 04
ul. Gliniana 33 
20-614 Lublin

Dane kontaktowe:
sknch.sherlock@mail.umcs.pl

Facebook
Instagram

Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy Opiekuna:
dr Łukasz Szajnecki

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/128/2016.