Studenckie Koło Naukowe Chemików "Sherlock"

Cele Koła:

 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu chemii i kryminalistyki
 • Promowanie UMCS
 • Wdrażanie do pracy w dziedzinie nauk kryminalistycznych

Koło realizuje cele poprzez:

 • wykłady z ekspertami
 • organizację zajęć praktycznych
 • współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi
 • wyjazdy na seminaria i konferencje
 • organizowanie seminariów naukowych, warsztatów i konferencji

Siedziba Koła:
Wydział Chemii UMCS
Zakład Chemii Polimerów
ul. Gliniana 33 pokój nr 012
20-614 Lublin

Dane kontaktowe:
KKN.Sherlock@gmail.com
Facebook

Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy Opiekuna:
dr Łukasz Szajnecki

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/128/2016

  Autor
  Redakcja UMCS