Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS

Cele:

 • Działalność w Kole jest dla nas "pasem startowym", który pozwala sprawdzić się już teraz - na studiach, w różnych sytuacjach - jako organizatorzy, negocjatorzy, etc.
 • Koło uczy pracować razem, jak i brać odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Uczy przyjmować i uwzględniać różne punkty widzenia
 • Pokazuje jak szukać złotego środka, pomiędzy tym, co ładne, a skuteczne
 • Pracujemy w realnym otoczeniu, z różnymi firmami i organizacjami
 • Organizowane są także liczne konferencje, warsztaty, szkolenia, debaty i wykłady otwarte skierowane do studentów i absolwentów interesujących się tematyka zarządzania i marketingu.
 • Organizujowane są także wyjazdy

Projekty:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy Zarządzania Zasobami Ludzkimi”
  Konferencja „Perspektywy ZZL” jest wyjątkowym projektem realizowanym przez KNZiM UMCS, który umożliwi wielu osobom poszerzenie swojej wiedzy oraz publikacje prac z zakresu  zarządzania zasobami ludzkimi. Da ona szansę studentom, doktorantom i innym osobom na zwiększenie świadomości na temat czasów, w których obecnie funkcjonujemy oraz zmian, jakie zachodzą na rynku pracy. Mamy nadzieję, że dyskusja na temat najnowszych trendów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pozwoli lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania.  Konferencja pozwoli wszystkim uczestnikom na wymianę poglądów i poznanie doświadczeń podczas debaty z praktykami z dziedziny HR oraz da szanse nawiązania nowych sieci kontaktów ze specjalistami oraz innymi osobami zainteresowanymi tym obszarem.
 •  Ogólnopolska Konferencja GOAL
  Konferencja organizowana jest co roku na początku grudnia. Podzielona jest na trzy ścieżki rozwoju: marketera, managera i HR-owca. W ramach każdej ze ścieżek odbyły się 4 warsztaty w obrębie danej tematyki, które trwały równolegle przez cztery dni. Czas trwania jednego warsztatu to ok. 6 godzin. Konferencja GOAL jest adresowana do studentów i absolwentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce w szczególności z kierunków ekonomicznych i psychologicznych. W poprzedniej edycji projektu wzięło w niej udział około 200 osób chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz spotkać się z praktykami z wieloletnim doświadczeniem. Projekt posiada swoją stronę internetową www.goal.umcs.lublin.pl.
 •  VI Dzień Marketingowy
  Kolejna edycja cyklicznego projektu KNZiM organizowanego w formule warsztatowej. W 2013 roku była to już VI edycja projektu - został on zrealizowany w dniach 23-24 marca.  W ramach projektu odbyły się 2 kilkugodzinne szkolenia. Brało w nich udział 64 osoby. Wysoką jakość merytoryczną zajęć zapewnili profesjonalni szkoleniowcy-praktycy z dużym doświadczeniem w sferze biznesu. Projekt miał na celu zwrócenie uwagi studentów na znaczenie różnych dziedzin marketingu w rozwoju współczesnych firm, a także poszerzenie ich wiedzy na temat różnych aspektów marketingu, w tym marketingu osoby własnej.
 •  Akademia eMarketingu
  Akademia eMarketingu jest cyklicznym projektem organizowanym wspólnie przez KNZiM oraz firmy Enzo Sp. z o. o . i Mint Media Sp. z o. o. – czołowych przedstawicieli branży marketingowej w regionie. Tematyka warsztatów skupia się wokół marketingu internetowego. Projekt skierowany jest do wszystkich studentów, szczególnie pasjonatów Internetu, którzy planują pracę w agencji interaktywnej, domu mediowym, agencji reklamowej, jako marketerzy w firmach, a także do osób planujących założyć własny biznes - szczególnie internetowy. Zajęcia połączone są z dynamiczną dyskusją uczestników oraz rozwiązywaniem przygotowanych case studies.
  Istnieje strona www akademii: http://www.akademia-emarketingu.pl/ oraz newsletter informujący o terminach spotkań. Uczestnictwo w spotkaniach w ramach Akademii jest darmowe.
 •  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biznes w Nowej Gospodarce"
  W dniach 5-6 listopada 2013 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbyła się I Ogólnopolska Studencka Konferencja "Biznes w Nowej Gospodarce", organizowana wspólnie ze Studenckim Kołem Zarządzania Jakością i Wiedzą oraz Kołem Naukowym Ekonomiestów. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele wielu ośrodków akademickich z całej Polski m. in. z: Krakowa, Kielc, Warszawy, Lublina oraz Poznania. W ciągu 2 dni odbyły się sesje referatowe oraz warsztaty dla uczestników. Obrady konferencji były żywe i owocne - przerodziły się w liczne dyskusje na tematy związane z marketingiem, jakością i nowymi trendami w biznesie. Jej zwieńczeniem było wyłonienie laureatów konkursu na najlepsze wystąpienie studenckie.

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/10
20-031 Lublin

Kontakt:
E-mail: knzim.umcs2020@gmail.com
Strona www
Facebook
Instagram

Opiekun: 
dr hab. Radosław Mącik prof. nazdw. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/043/2013

  Autor
  Anna Nieoczym