Realizacja zamówień z grantów- instrukcje

Poniżej została załączona instrukcja dotycząca realizacji zamówień (usług/dostaw) ze środków otrzymanych z Grantu Władz Rektorskich oraz Grantu Samorządu Studentów. Po otrzymaniu dofinansowania procedurę realizacji zamówień dotyczących wskazanych we wnioskach projektów/wydarzeń należy przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią oraz stosowanie się do wszystkich zawartych w niej wskazówek.

Znajdziecie w niej Państwo informacje w jaki sposób dokonać zakupów z dofinansowania, jak wypełnić dokumenty i zebrać wymagane podpisy, ale również jak poprawnie opisać dokumenty finansowe i je rozliczyć.