Koło Naukowe Prawa Handlowego

Siedziba organizacji:
Wydział Prawa i Administracji 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 p. 314 
20-031 Lublin

Kontakt:
knph@mail.umcs.pl
Facebook

Opiekun:
dr Paweł Daszczuk

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/175/2022