Studenckie Penalne Koło Naukowe

Cele Koła:

 • Współpraca z praktykami i instytucjami z poszczególnych dziedzin prawa,
 • Poszerzanie wiedzy związanej z procesami karnymi w Rzeczpospolitej,
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych orzecznictw i posługiwania się ustawami w celu przyjęcia najlepszej postawy w procesie,
 • Rozwijanie szybkiego analizowania argumentów  i odpierania zarzutów przeciwnika na sali sądowej,
 • Wzmacnianie umiejętności retoryki prawniczej,
 • Poznawanie własnych umiejętności i ich rozwój związanych z przyszłym zawodem,
 • Poznawanie i rozwój aspektów psychologicznych pracy w zawodach prawniczych,
 • Zachęcanie i koordynowanie działalności naukowej studentów,
 • Kształtowanie świadomości prawnej studentów innych wydziałów,
 • Poszerzanie wiedzy o wiktymologii, kryminologii, kryminalistyce, nauce penitencjarnej.

Projekty realizowane przez Organizację/Koło: 

 • Warsztaty ze sporządzania pism procesowych,
 • Spotkanie z aplikantem radcowskim i adwokackim.

Realizacja celów odbędzie się poprzez:

 • Konferencje naukowe,
 • Improwizowane procesy sądowe,
 • Warsztaty prowadzone przez Praktyków Nauk Penalnych,
 • Organizację zajęć praktycznych z przedstawicielami zawodów prokuratorskich, adwokackich, radcowskich, sędziowskich, komorniczych, notarialnych,
 • Rozwiązywanie i analizowanie testów na aplikacje prawnicze,
 • Naukę opracowywania pism procesowych, apelacji, aktów oskarżenia,
 • Spotkania z praktykami zawodów prawniczych w  miejscach ich pracy. 

Siedziba Koła:
Wydział Prawa i Administracji UMCS 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój 519

Dane kontaktowe: 
e-mail: spkn@poczta.umcs.lublin.pl  
Facebook
Opiekun Koła: Dr Marta Mozgawa-Saj
Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/155/2018