Studenckie Penalne Koło Naukowe

Celami Koła są:

 • Poszerzanie wiedzy studentów związanej z naukami penalnymi,
 • Poszerzanie wiedzy związanej z procesami karnymi w Rzeczpospolitej,
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych orzecznictw i posługiwania się ustawami w celu przyjęcia najlepszej postawy w procesie,
 • Rozwijanie szybkiego analizowania argumentów  i odpierania zarzutów przeciwnika na sali sądowej,
 • Poznawanie własnych umiejętności i ich rozwój związanych z przyszłym zawodem,
 • Współpraca z praktykami i instytucjami z poszczególnych dziedzin prawa,
 • Kształtowanie świadomości prawnej studentów innych wydziałów.

Realizacja celów odbędzie się poprzez:

 • Konferencje naukowe,
 • Improwizowane procesy sądowe,
 • Warsztaty prowadzone przez Praktyków Nauk Penalnych,
 • Organizacja zajęć praktycznych z przedstawicielami zawodów prokuratorskich, adwokackich, radcowskich, sędziowskich, komorniczych, notarialnych,
 • Rozwiązywanie i analizowanie testów na aplikacje prawnicze,
 • Nauka opracowywania pism procesowych, apelacji, aktów oskarżenia,
 • Spotkania z praktykami zawodów prawniczych w  miejscach ich pracy. 

Zarząd Koła:

Prezes: Karolina Drachal
Wiceprezes: Karol Gronek
Skarbnik Koła: Sławomir Grzesiak
Sekretarz ds. Sprawozdań: Paulina Jabłońska
Sekretarz ds. Dyscyplinarnych: Julia Brodziak

Siedziba Koła:

Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój 519

Dane kontaktowe: 

e-mail: spkn@poczta.umcs.lublin.pl 
osoba kontaktowa: karolina.drachal@wp.pl
Facebook

Opiekun Koła: Dr Marta Mozgawa-Saj

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/155/2018