Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS

Cele:

 • motto organizacji: „Zainwestuj w siebie”,
 • umożliwienie studentom, poprzez działalność w organizacji, zdobycia zarówno wiedzy, jak i doświadczenia niezbędnego w przyszłym życiu zawodowym,
 • rozwój umiejętności,
 • pogłębianie wiedzy z zakresu finansów poprzez organizowanie konferencji, spotkań z ludźmi biznesu, realizowanie projektów naukowych, konkursów wiedzy biznesowej,
 • rozwój pasji i zainteresowań w grupie  giełdowej  INDEKS,
 • odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdym studencie,
 • współpraca z innymi organizacjami studenckimi, firmami, a także z kadrą akademicką,
 • rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy,
 • rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego,
 • nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką,
 • integracja środowiska studenckiego,
 • promocja członków koła,
 • promowanie uczelni.

Projekty:

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie długiem w gospodarce”:
  • konferencja odbywa się cyklicznie co roku,
  • pobudza zainteresowanie studentów kierunków ekonomicznych tematyką długu w gospodarce oraz tym, w jaki sposób władze publiczne zarządzają długiem i czym się przy tym kierują,
  • w konferencji uczestniczą przedstawiciele z całego kraju, 
  • po konferencji odywającej się w 2013 r. opublikowana została monografia „Zarządzanie długiem w gospodarce”,
  • projekt realizowany przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim,
 •  „Od licealisty do finansisty”:
  • projekt skierowany do uczniów szkół średnich,
  • podczas projektu przeprowadzono test wiedzy finansowej, a najlepsi uczestnicy zostali zaproszeni na finał konkursu, który odbył się na Wydziale Ekonomicznym UMCS,
  • celem projektu jest zainteresowanie uczniów szkół średnich tematyką finansową oraz promowanie Wydziału Ekonomicznego UMCS,
  • projekt realizowany przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim,
 • wymiana studencka z Politechniką Lwowską połączona z Międzynarodową Konferencją Naukową,
 • Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Rachunkowość w teorii i praktyce”.

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/10 (budynek Rektoratu)

Kontakt:

E-mail: sknf.umcs@gmail.com
sknf.we@poczta.umcs.lublin.pl
Strona www
Facebook
Instagram

Opiekun:
dr hab. Anna Korzeniowska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/040/2013