Studenckie Koło Naukowe Chemików Alkahest

Siedziba Koła:
Wydział Chemii UMCS (Duża Chemia)
pl. M. Curie-Skłodowskiej 3 pok. 524 
20-031 Lublin

Kontakt: 
E-mail: alkahest@poczta.umcs.lublin.pl
www.alkahest.umcs.lublin.pl 
Facebook 

Opiekun: dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/065/2013

Cele:

 • uzupełnianie i pogłębianie wiedzy członków Koła,
 • wdrażanie do pracy naukowej w zakresie nauk chemicznych,
 • popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi wśród uczniów i studentów wyższych uczelni,
 • umożliwianie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych,
 • ułatwienie lepszego startu zawodowego,
 • doskonalenie znajomości języków obcych,
 • współpraca z Sekcją Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 
 • ogólna działalność dla dobra Uniwersytetu,
 • rozwój osobowości członków Koła.

Projekty:

 • Turniej Alchemiczny
  • realizacja: marzec i czerwiec
  • Turniej Alchemiczny jest to inicjatywa członków Koła Naukowego „Alkahest” skierowana przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klas o profilu chemicznym.
  • Głównym założeniem Turnieju jest przełamanie niechęci do nauk ścisłych oraz popularyzacja nauk chemicznych wśród młodzieży. W tym celu zostały przygotowane ciekawe konkurencje, które pozwolą na znaczne poszerzenie wiedzy chemicznej uczestników i przybliżenie zadań realizowanych przez studentów w ramach pracowni laboratoryjnej na kierunku Chemia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto drużynowy charakter Turnieju pozwala uczestnikom na rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przeprowadzenie prostych, zespołowych zadań laboratoryjnych.
  • Turniej Alchemiczny został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje drużynowe rozwiązywanie zadań otwartych o tematyce z współczesnej chemii oraz prezentację dostarczonych przez uczestników plakatów o tematyce z zakresu alchemii. Najlepsi zostaną zakwalifikowani do etapu finałowego, podczas którego będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń na pracowni laboratoryjnej.
 • Warsztaty Światłowodowe
  • Warsztaty światłowodowe to cykliczne spotkania mające na celu zapoznanie członków Koła z podstawowymi czynnościami związanymi z pracą ze światłowodami w tym: zapoznanie z podstawowymi pojęciami, praktyczne konstruowanie obwodów elektrycznych, odzysk elementów elektrycznych ze starych instalacji, wykorzystanie światłowodów w różnych projektach ("kwiatki światłowodowe", „rózga światłowodowa”).
 • Pokazy chemiczne dla gimnazjum i liceum
  • Członkowie Koła biorą udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu pokazów chemicznych dedykowanych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Podczas pokazów prezentowane są ciekawe doświadczenia chemiczne z wytłumaczeniem mechanizmów zachodzących reakcji.
 •  Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody doświadczalne w Fizyce, Chemii i Inżynierii”:
  • organizowana corocznie od 2011 r.,
  • przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów Fizyki działającym przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a od 2012 r. studentów i doktorantów nauk politechnicznych,
  • myślą przewodnią są metody doświadczalne wykorzystywane w badaniach naukowych,
  • skierowana jest do studentów i doktorantów chemii i fizyki oraz wszystkich nauk pokrewnych,
  • uczestnicy Konferencji mogą podzielić się z innymi swoją działalnością naukową, ciekawymi odkryciami, a także posiadaną wiedzą na temat nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod badawczych podczas sesji referatowych i plakatowych,
  • wykłady prowadzone są przez cenionych gości,
 • Pokazy chemiczne:
  • widowiskowe doświadczenia mające na celu „zarażenie” młodzieży nie tylko pasją do nauk chemicznych, ale także przełamanie niechęci do nauk ścisłych,
  • mają na celu także zobrazownie wiedzy w sposób doświadczalny, czy też „z życia wzięty”,
  • organizowane w ramach współpracy z organizacją PROJECTOR,
  • przeprowadzane są dla uczniów szkół podstawowych,
 • Koziołek światłowodowy:
  • Alkahest zrealizował już kilka podobnych projektów, których głównymi bohaterami są światłowody,
  • Koziołek powstał na bazie inspiracji herbem miasta Lublin i plakatu Polskiego Towarzystwa Chemiczna przygotowanego specjalnie na 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
  • Koziołek światłowodowy był „maskotką” 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
  • Koziołek opiera się przednimi kopytami o liniowy wzór fruktozy, który wspina się po tyczce, podobnie jak winorośl w herbie Lublina,
  • kolory symbolów atomów pierwiastków wchodzących w skład fruktozy nawiązują do barw flagi Lublina - ze świecących na czerwono światłowodów wykonano atomy wodoru, z zielonych - atomy węgla, zaś na biało zaznaczono atomy tlenu i wiązania między atomami,
  • Światłowodowy koziołek to połączenie różnych materiałów, począwszy od światłowodów poprzez aluminium, przewody, diody, izolację po papier i tekturę,
  • jest zrealizowany przez jednego z naszych członków - Łukasza Surmę.