Studenckie Koło Naukowe Fitochemików

Studenckie Koło Naukowe Fitochemików powstałe przy Zakładzie Fizjologii Roślin w roku 2016 zrzesza studentów zainteresowanych fitochemią, czyli naukowym podejściem do ziół oraz ziołolecznictwa.

Główne cele i zadania SKNF:

  • pogłębienie wiedzy w zakresie praktycznego wykorzystania surowców roślinnych w kosmetyce oraz lecznictwie,
  • prowadzenie badań związanych z substancjami biologicznie czynnymi w roślinach,
  • stworzenie akademickiej platformy współpracy osób zainteresowanych fitochemią,
  • popularyzacja wiedzy z zakresu fitochemii,
  • promowanie Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Członkowie SKNF regularnie biorą udział w wydarzeniach o charakterze popularno-naukowym cyklicznie organizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, takich jak: Noc Biologów oraz Drzwi Otwarte UMCS.

Siedziba Koła:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki 
ul. Akademicka 19 pok. 147B (I piętro)
20-033 Lublin

Kontakt:
skn.fitochemikow@mail.umcs.pl
Facebook

Opiekun Koła:
dr hab. Agnieszka Hanaka, prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/137/2017