Koło Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych

Cele Koła:

Celem działalności Koła jest podnoszenie wśród jego członków wiedzy z zakresu historii myśli społecznej i politycznej, organizacji ruchów politycznych i społecznych oraz związków polityki z religią. Aktywność członków Koła przybiera różne formy:

 • spotkań dyskusyjnych w oparciu o wykłady członkowskie z zakresu zainteresowań naukowych Koła
 • uczestnictwa w wykładach otwartych, podczas którego zapraszani naukowcy z polskich ośrodków akademickich prezentują swój dorobek naukowy
 • organizacji studenckich konferencji tematycznych
 • organizacji i uczestnictwa w studenckich debatach tematycznych
 • dyskusji o filmach i sztukach teatralnych związanych z szeroko pojętą polityką po ich wspólnym obejrzeniu

Projekty realizowane przez Koło:

Promocja Nowego Kierunku na wydziale Politologii- "Społeczeństwo Informacyjne":

 • Data realizacji  - 19.04.2016
 • Członkowie koła, wzięli udział w akcji promowania nowego kierunku na Wydziale Politologii. Spotkali się na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie z filmowcami, kręcąc film promujący nowy kierunek. Zadaniem członków było zainteresowanie jak największej liczby przechodniów nowym kierunkiem, rozdanie im ulotek i przeprowadzenie krótkiej rozmowy. 

Dni otwarte wydziału Politologii:

 • Data realizacji- 11.03.2016
 • Wystąpienie członków koła na dniach otwartych naszego wydziału. Celem członków było zachęcenie do naszego wydziału oraz przyłączenie się wraz z nowym rokiem akademickim w krąg naszego koła.

Wybór nowych Władz Koła:

 • Data realizacji - 14.12.2015
 • Na przewodniczącą Koła wybrano: Donatę Łukasiewicz.
  Dodatkowo w skład zarządu wybrano: Aleksandrę Węgrzyniak oraz Agatę Chmiel.
  Do komisji rewizyjnej wybrano: Dmytro Lutsenkę i Bartłomieja Adamowicza.

Siedziba Organizacji:
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Dane kontaktowe: 
krpibe.umcs@gmail.com
Facebook

Opiekun Koła:
mgr Jakub Bijak

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/098/2014

  Autor
  Marta Wolińska