Studenckie Koło Naukowe Polonistów UMCS

Studenckie Koło Naukowe Polonistów UMCS działa od 1983 roku. W chwili obecnej liczy kilkudziesięciu członków uczestniczących w spotkaniach dyskusyjnych o charakterze naukowym, których tematy związane są z polską literaturą najnowszą oraz metodologią badań literaturoznawczych.

Cele:

  • popularyzacja wiedzy wykraczającej poza program nauczania na kierunku filologia polska oraz e-edytorstwo i techniki redakcyjne,
  • seminaria o charakterze naukowym poświęcone tematom związanym z literaturą i metodologią badań, najnowszymi zjawiskami z zakresu szeroko pojętej humanistyki,
  • tworzenie i redagowanie publikacji o charakterze naukowym,
  • cykliczne organizowanie Studenckich Konferencji Naukowych,
  • organizacja Warsztatów Pisania Krytycznego, spotkań autorskich, prelekcji.

Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy do Studenckiego Koła Polonistów UMCS!

Siedziba Organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4A pok. 227
20-031 Lublin

Kontakt:
Profil Koła na Facebooku
Strona SKN Polonistów: kolopolonistow.umcs.pl
Skrzynka e-mail: skn.polonistow@umcs.pl 

Opiekun Koła:
dr Przemysław Kaliszuk

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/027/2013