Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Głęboka 45
20-612 Lublin

Kontakt: 
kn.umcs.bezpieczenstwo@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr Ewelina Panas

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/114/2015

    Autor
    Marta Wolińska