Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Głęboka 45
20-612 Lublin

Kontakt:
Facebook

Opiekun merytoryczny:
dr Justyna Kięczkowska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/180/2023