Rejestracja konferencji w UMCS- instrukcja

Załączona poniżej instrukcja określa procedurę rejestracji konferencji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Procedura została przygotowana we współpracy z Kwesturą UMCS, dlatego planując organizację konferencji należy postępować zgodnie z jej wszystkimi zapisami.
Dodatkowo zostały opracowane wzory dokumentów, na podstawie których Organizacja studencka/doktorancka będzie mogła dokonać rejestracji planowanej konferencji.
Przy organizacji nowych konferencji prosimy o korzystanie tylko i wyłącznie z wzorów dokumentów załączonych poniżej. Należy pamiętać o uzupełnieniu plików we wszystkich wymaganych polach oraz o zebraniu wszystkich wymaganych podpisów.