Koło Naukowe Prawa Sportowego

  Koło Naukowe Prawa Sportowego (KNPSP) jest organizacją studencką założoną w październiku, formalnie działającą od listopada 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 Celami Koła są: 

  1. popularyzacja tematyki prawa sportowego wśród studentów i doktorantów UMCS w Lublinie,
  2. budowanie więzi koleżeńskich osób połączonych wspólnym zainteresowaniem tematyką prawa sportowego,
  3. rozwój umiejętności retorycznych członków Koła.

Projekty zrealizowane przez Koło: 

  • 8 grudnia 2015 roku Koło Naukowe Prawa Sportowego zorganizowało inaugurującą działalność organizacji uczelnianą konferencję naukową „Paragraf na korcie, prawo w sporcie”.
  • 21 stycznia 2016 roku odbyła się pierwsza z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych "Przeciwdziałanie dopingowi w sporcie".
  • 10 marca 2016 roku Koło zorganizowało drugą z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych „Istota i funkcje Klubów Uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego”.

Siedziba Koła Naukowego Prawa Sportowego:

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, pok. 515
20-031 Lublin 

Kontakt z Kołem umożliwia profil internetowy: Facebook
Opiekunem Koła Naukowego Prawa Sportowego UMCS jest dr Jakub Kosowski

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/115/2015