Koło Naukowo-Artystyczne Printmaking

Siedziba:
Wydział Artystyczny UMCS
Al. Kraśnicka 2B 
20-718 Lublin

Opiekun naukowy: 
dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/178/2022