Koło Naukowe Badaczy Społecznych

Celem Koła Naukowego Badaczy Społecznych jest pobudzanie oraz aktywizacja zainteresowań społecznych studentów Instytutu Socjologii UMCS. Członkowie KNBS aktywnie uczestniczą w działaniach promujących socjologię wewnątrz, jak i na zewnątrz UMCS. 
Koło angażuje się w realizację następujących wydarzeń: 

  • badania ilościowe oraz jakościowe, 
  • organizacja konferencji oraz spotkań z gośćmi Instytut Socjologii, 
  • Dzień Socjologa, 
  • Drzwi Otwarte na WFiS UMCS. 

Członkowie KNBS UMCS brali aktywny udział w: 

  • Lubelskim Festiwalu Nauki, 
  • ogólnopolskich konferencjach kół naukowych socjologii, 
  • badaniach terenowych, 
  • akcjach charytatywnych.

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt:
knbs@mail.umcs.pl  

Opiekun:
dr Małgorzata Dziekanowska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/076/2013