Koło Naukowe Germanistów

Siedziba Organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4A (s. 505)
20-031 Lublin

Kontakt:
kolonaukowegermanistow@poczta.umcs.lublin.pl
Facebook
WWW

Opiekun:
dr Beata Kasperowicz- Stążka

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/147/2017