Koło Naukowe Praw Człowieka i Filozofii Prawa

Cele organizacji :

  • propagowanie i upowszechnienie wiedzy na temat Praw Człowieka i Filozofii Prawa,
  • integracja studentów zainteresowanych tematyką Praw Człowieka i Filozofii Prawa,
  • promowanie Katedry Teorii i Filozofii Prawa,
  • ozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
  • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi.

Siedziba organizacji:
Wydział Prawa i Administracji, pokój 420
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin

Kontakt:
knpcifp.umcs@gmail.com
Facebook

Opiekunowie merytoryczni:
dr hab. Bartosz Liżewski prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/160/2019