Konkurs Grantowy Władz Rektorskich

 1. Ogłaszany jest przez Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami dla organizacji studenckich i doktoranckich 2 razy w roku akademickim:
  • do 30 czerwca na projekty realizowane w semestrze zimowym,
  • do 30 stycznia na realizację projektów w semestrze letnim.
 2. Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie ciekawych projektów kulturalnych, naukowych i sportowych. Do tego rodzaju projektów zaliczają się przykładowo wystawy, warsztaty, konkursy, ekspedycje naukowe i badawcze, konferencje, wyjazdy oraz inne projekty wykazujące wartość merytoryczną i przynoszące efekty o charakterze naukowym, artystycznym lub sportowym, a także mające wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni.
 3. Z Konkursu Grantowego Władz Rektorskich nie jest dofinansowywany: zakup sprzętu (środki trwałe), catering, wyjazd zagraniczny czy projekty/wydarzenia realizowane w następnym semestrze.
 4. Konkurs ogłaszany jest w aktualnościach serwisu umcs.pl, na grupie FB Organizacje Uczelniane UMCS, ale też przesyłany pocztą elektroniczną do wszystkich zarejestrowanych organizacji.
 5. Miejsce składania wniosków: Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami- Zespół ds. obsługi kół naukowych i organizacji studenckich: Marta Wolińska, DS Helios ul. Czwartaków 13 pok. 8.
 6. Numery MPK i ZFIN Konkursu Grantowego Władz Rektorskich (w roku kalendarzowym 2020):
  MPK: 502184080021
  ZFIN: 00000140
 7. Dysponentem środków w Konkursie Grantowym Władz Rektorskich jest Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska 
 8. Instrukcja dotycząca realizacji zamówień (dostaw/usług) z grantu.
 9. Sprawozdania z otrzymanych środków.

Konkurs Grantowy Samorządu Studentów

 1. Organizatorem jest Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS.
 2. Ogłaszany jest dla organizacji studenckich średnio 2 razy w roku akademickim. Termin ogłoszenia konkursu przeważnie przypada na początek danego semestru.
 3. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie zarówno ciekawych projektów/wydarzeń jak i sprzętu, w zależności od ogłoszonego konkursu.
 4. Z Konkursu Grantowego Samorządu Studentów nie jest dofinansowywany: catering, wyjazd zagraniczny czy projekty/wydarzenia realizowane w następnym semestrze.
 5. Konkurs ogłaszany jest w aktualnościach serwisu umcs.pl, na grupie FB Organizacje Uczelniane UMCS, ale też przesyłany pocztą elektroniczną do wszystkich zarejestrowanych organizacji.
 6. Miejsce składania wniosków: Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS, DS. Babilon, ul. Radziszewskiego 17 pok. 4, 20–036 Lublin
 7. Numery MPK i ZFIN Konkursu Grantowego Samorządu Studentów (w roku kalendarzowym 2020):
  MPK: 502161060421
  ZFIN: 00000140
 8. Dysponentem środków w Konkursie Grantowym Władz Rektorskich jest Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska 
 9. Instrukcja dotycząca realizacji zamówień (dostaw/usług) z grantu.
 10. Sprawozdania z otrzymanych środków.

 Konkurs Grantowy Biura Promocji UMCS

 1. Celem tego konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanych przez organizacje studenckie. Poszczególne edycje konkursu mogą być skierowane bezpośrednio do uczniów Szkół Partnerskich UMCS.
 2. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji UMCS, tam też należy składać wnioski konkursowe i sprawozdania z otrzymanego dofinansowania.
 3. Szczegóły dotyczące konkursu.
 4. Numery zlecenia i ZFIN dla Grantu Biura Promocji: 
  ZL.: 5021 840 10021
  ZFIN: 00 000 320
 5. Instrukcja dotycząca realizacji zamówień/wydatkowania środków w ramach Konkursu Grantowego Biura Promocji.

 Konkurs Grantowy Dziekana Wydziału Humanistycznego

 1. Konkurs związany jest z podziałem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (do 35 roku życia), tzw. granty wydziałowe dla „młodej kadry” i doktorantów.
 2. Organizatorem konkursu jest Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz Samorząd Studentów Wydziału Humanistycznego, tam też należy składać wnioski konkursowe i sprawozdania z otrzymanego dofinansowania.
 3. Szczegóły dotyczące konkursu.