Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego

Cele:

  • Prowadzenie badań z zakresu prawa karnego porównawczego system prawnych państw świata,
  • Poszerzanie i propagowanie wśród studentów wiedzy i tematyki prawnoporównawczej,
  • Badanie uregulowań prawnych innych państw oraz formułowanie uwag de lege ferenda w stosunku do polskiego systemu prawnego,
  • Samodoskonalenie członków Koła,
  • Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się tematyką prawnoporównawczą.

Siedziba organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Plac Marii Skłodowskiej Curie 5 pok. 524

Kontakt: 
knpkpumcs@gmail.com 
Facebook
Instagram

Opiekun naukowy:  
dr hab. Marek Kulik 
dr Aleksandra Nowosad

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/104/2014