Koło Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS

“Kryminalistyka to nauka o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełnienia, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom i innym ujemnym zjawiskom społecznym” ~ Brunon Hołyst

Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego działa przy Instytucie Nauk Prawnych. Swoją działalność rozpoczęło w roku 2019, aby poszerzać i promować wiedzę i praktyczne umiejętności Studentów z zakresu kryminalistyki, prawa dowodowego i nauk policyjnych. Naszym celem jest aktywizacja i integracja studentów służąca rozwijaniu ich życia naukowego, w tym współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami.

Koło realizuje cele działalności m.in. poprzez:

  • Organizowanie spotkań naukowych, warsztatów, seminariów, konferencji i wykładów stwarzających warunki umożliwiające pogłębienie wiedzy z zakresu kryminalistyki, prawa dowodowego i nauk policyjnych.
  • Organizowanie spotkań z pracownikami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości pozwalających na poznanie wybranych zagadnień kryminalistycznych od strony praktyczno-technicznej.
  • Prowadzenie badań naukowych, referatów i dyskusji a także pomoc w tworzeniu artykułów naukowych.
  • Organizację wyjazdów szkoleniowo-poznawczych.
  • Branie udziału w wydarzeniach organizowanych przez ogólnopolskie instytucje, fundacje, placówki.
  • Prowadzenie działalności w social mediach poszerzającej wiedzę na tematy związane z zainteresowaniami Koła i promującej Koło i Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Aby zostać członkiem KNKiPD należy wypełnić deklarację członkowską oraz dołączyć do grupy na Facebooku.

Siedziba organizacji:
Wydział Prawa i Administracjii, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Kontakt:
knkipd.umcs@gmail.com 

Facebook
Instagram

Opiekunowie Koła:
Dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
Mgr Karol Kagan

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/161/2019