Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków "GeoIT"

Siedziba Organizacji: 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Al. Kraśnicka 2cd pok. 210B
20-718 Lublin

 

Kontakt:
E-mail: geoit.umcs@gmail.com 
strona WWW
Facebook

Opiekun merytoryczny:
dr hab. Leszek Gawrysiak

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/099/2014