Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków "GeoIT"

Siedziba Organizacji: 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Al. Kraśnicka 2cd pok. 210B
20-718 Lublin

strona WWW
Facebook

Kontakt:
geoit.umcs@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr Mateusz Zawadzki

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/099/2014

    Autor
    Anna Nieoczym