Politologiczne Koło Naukowe

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin

Kontakt: 
politologicznekolonaukowe.umcs@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr Dorota Litwin- Lewandowska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/060/2013