Koło Naukowe Prawa Rzymskiego UMCS

 Cele Koła:

  1. propagowanie wiedzy z zakresu prawa rzymskiego,
  2. zwiększanie świadomości w zakresie europejskiej tradycji romanistycznej,
  3. wspieranie członków w ich rozwoju naukowym.

Siedziba Koła: 
Wydział Prawa i Administracji UMCS 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 503
20-031 Lublin

Kontakt:
e-mail: knpr.umcs@mail.umcs.pl
Facebook 
Instagram 

 Opiekun naukowy: dr Andrzej Chmiel
 Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/145/2017
    Autor
    Marta Wolińska