Studenckie Koło Naukowe Logistyk

Studenckie Koło Naukowe Logistyk działa na Wydziale Ekonomicznym od 2014 roku. Powstało z inicjatywy prof. nadzw. Dr hab. Zbigniewa Pastuszaka. SKNL to grupa studentów z różnych kierunków, którzy fascynują się branżą TSL, wielowymiarowością logistyki, a także obserwują gospodarcze wyzwania, które stawia przed nami dzisiejszy świat.

SKNL to wymarzone miejsce dla każdego, kto chce stawiać pierwsze kroki w naukowym świecie poprzez udział w konferencjach naukowych. Sami też organizujemy cyklicznie ogólnopolskie konferencje  takie jak „Wielowymiarowość logistyki” oraz „Branża TSL w obliczu wyzwań współczesnego świata”. Stawiamy również na rozwój osobisty każdego z członków poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach.  

Istotne jest dla nas zastosowanie wiedzy w praktyce, ponieważ jak wiadomo logistyka to kierunek w szczególności praktyczny. W związku z tym jeździmy do różnych firm oraz portów, aby poznawać różne aspekty pracy oraz wyzwania, które można napotkać w tych miejscach

Co roku dniem zwieńczającym naszą pracę jest „Dzień Logistyka,” podczas którego odbywają się  prelekcje prowadzone przez przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw. Odbywają się konkursy, w czasie których są do zgarnięcia vouchery od naszych sponsorów oraz UMCS. To świetna okazja do wymiany doświadczeń z osobami z całej Polski, a nawet Europy!

Kolejnym aspektem naszej działalności jest współpraca z innymi kołami naukowymi z naszego wydziału oraz samorządem wydziałowym, razem tworzymy różne projekty, które przyczyniają się do rozwoju i integracji społeczności akademickiej.

Pamiętajcie, że nieustannie zmieniamy się dla Was!

„Nic nie pozostaje takie samo. Jedyne, czego można być, w życiu pewnym, to zmiana.-  Trudi Canavan

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny UMCS
Plac Marii Curie Skłodowskiej 5/7
20-031 Lublin 

Kontakt: 
sknlogistykumcs@gmail.com
Facebook

Opiekun:
mgr inż. Katarzyna Budzyńska 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/092/2014