Studenckie Koło Naukowe Logistyk

Studenckie Koło Naukowe "Logistyk" powstało z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Pastuszaka oraz studentów nowo powstałego kierunku logistyka działającego przy Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Głównym celem koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu logistyki (oraz pokrewnych dziedzin) wśród członków koła oraz innych studentów UMCSu. Uczynimy to poprzez współpracę z różnymi środowiskami naukowymi i biznesowymi oraz uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach itp.

Spodziewamy się, że nasza działalność przyczyni się w znaczącym stopniu do rozszerzenia wiedzy, poszerzenia kompetencji, kreatywnego rozwoju studentów oraz uzupełni ofertę edukacyjną Wydziału Ekonomicznego UMCSu.

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny UMCS
Plac Marii Curie Skłodowskiej 5/7
20-031 Lublin

Kontakt: 
sknlogistykumcs@gmail.com
Facebook

Opiekun:
dr Jarosław Banaś

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/092/2014

    Autor
    Anna Nieoczym