Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie

Siedziba Organizacji: 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Al. Kraśnicka 2cd pok. 202 B
20-718 Lublin

Kontakt:
umcs.skng@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
mgr Piotr Demczuk

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/052/2013