Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe Geografów (SKNG) powstało w 1946 r. Obecnie, liczba członków Koła oscyluje w granicach 20–30 osób; opiekunem naukowym jest dr Piotr Demczuk. Co roku SKNG organizuje obozy naukowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o profilu meteorologicznym, hydrograficznym i geomorfologicznym, prowadzone na obszarze Roztocza w stacji naukowej WNoZiGP UMCS w Guciowie. Koło organizuje również na terenie Wydziału spotkania z podróżnikami. Uczestniczy też w ogólnopolskich konferencjach naukowych Studenckich Kół Naukowych Geografów. Członkowie SKNG są również biorą udział w badaniach naukowych – często są pomysłodawcami tychże badań (np. obecnie prowadzone badanie „Ocena jakości opadu atmosferycznego i spływu po pniach drzew w Lublinie”.) Koło organizuje również co roku wyjazdy grupowe, np. tygodniowy trekking po Górach Kelimeńskich w Rumunii (2018), trekking po Dolomitach we Włoszech (2019), trekking na Małą Fatrę na Słowacji (2020).

Adres korespondencyjny:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Al.Kraśnicka 2CD
pokój 202B
20-718 Lublin

Konatakt:
E-mali:skng@umcs.pl
Facebook
Instagram

Opiekun merytoryczny:
dr Piotr Demczuk

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/052/2013