Koło Naukowe Analityków Danych UMCS

 

 

Cele Koła:

  • Rozwijanie niezbędnych kompetencji do pracy w środowisku analitycznym.
  • Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu analiz.
  • Zapoznanie z różnymi narzędziami analitycznymi m.in. R, SQL, Python.
  • Prowadzenie analiz społeczno-gospodarczych.
  • Promowanie uczelni w środowiskach pozauczelnianych przez publikowanie wyników analiz na stronie koła.

 

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny UMCS
Plac Marii Curie Skłodowskiej 5/7
20-031 Lublin  

Kontakt:
KNAD@mail.umcs.pl
Facebook

Opiekun:
mgr Arleta Kędra

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/186/2023