Koło Naukowe Kognitywistyki UMCS

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt:
kognitywistyka@wfis.umcs.lublin.pl
Facebook

Opiekun:
dr Marcin Rządeczka

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/037/2013