Koło Naukowe Ceramika i Formy Przestrzenne

Siedziba Organizacji:
Wydział Artystyczny UMCS
Al. Kraśnicka 2b sala 27
20-718 Lublin

Kontakt:
koloceramikowumcs@gmail.com

Opiekunowie naukowi:
dr hab. szt. Alicja Kupiec, prof. UMCS
mgr Oliwia Beszczyńska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/055/2013

    Autor
    Anna Nieoczym